VOORWERP EN ALGEMEEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, Verkoopvoorwaarden en Privacybeleid regelen het gebruik van de website gourmetotero.com (hierna "de Website"), waarvan Sopregal SL (hierna HET BEDRIJF) met adres Carretera Nacional 634 (km 621), 27840 Vilalba (Lugo) is de eigenaar.

Via zijn website gourmetotero.com geeft HET BEDRIJF informatie over zijn producten en biedt het de mogelijkheid om deze aan te schaffen. Vanwege de inhoud en het doel van de website moeten mensen die van haar diensten willen profiteren, de status van "klant" hebben, die wordt verkregen door het registratieformulier in te vullen en de stappen te volgen die HET BEDRIJF vervolgens via e-mail communiceert. De voorwaarde van de klant houdt in dat hij zich houdt aan de gebruiksvoorwaarden, de versie die wordt gepubliceerd op het moment dat de website wordt bezocht.

In ieder geval zijn er pagina's van de Website die toegankelijk zijn voor natuurlijke of rechtspersonen die zich niet registreren of een productaankoop starten (hierna "Gebruikers"). In die zin gaan Gebruikers die toegang hebben tot deze delen van de Website ermee akkoord zich te onderwerpen aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, voor zover deze op hen van toepassing kunnen zijn.

HET BEDRIJF wil zijn klanten en gebruikers laten weten dat het uitsluitend gericht is op een publiek ouder dan 16 jaar en dat het grondgebied waarop het bestellingen accepteert en verspreidt, het Iberisch schiereiland is (hierna het "Grondgebied"). HET BEDRIJF verzendt geen bestellingen naar het buitenland (behalve Portugal) of, op dit moment, naar de Balearen, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Als een gebruiker geïnteresseerd is in het ontvangen van een item buiten het grondgebied van het Iberisch schiereiland, moet hij contact opnemen met HET BEDRIJF via het formulier of door een e-mail te sturen naar info@gourmetotero.com, we zullen hun verzoek bestuderen en hen hierover informeren.

CONTACT: Voor elke vorm van twijfel, vraag of suggestie kunt u ons uw opmerkingen per e-mail sturen naar: info@gourmetotero.com

PRODUCTINFORMATIE

De beschrijvingen van de producten die op de website worden weergegeven, zijn gemaakt op basis van de informatie verstrekt door Sopregal SL. De informatie die over elk product wordt gegeven, evenals de foto's of video's die daarmee verband houden en de handelsnamen, merken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook op de website van HET BEDRIJF, worden op gourmetotero.com alleen ter indicatie weergegeven.

PRIJZEN

Alle prijzen van de producten die via de webpagina worden aangegeven, zijn inclusief btw en andere belastingen die kunnen overeenkomen. Deze prijzen zijn echter exclusief de kosten die gepaard gaan met de verzending van de producten, die afzonderlijk worden beschreven en door de Klant moeten worden aanvaard.

BESCHIKBAARHEID

HET BEDRIJF informeert de Klant dat het aantal beschikbare eenheden wordt bijgehouden met de voorraden in het magazijn en de beschikbaarheid van onze leveranciers. In geen geval zal HET BEDRIJF opzettelijk meer eenheden te koop aanbieden dan het heeft of de leverancier ervoor heeft gereserveerd.

HET BEDRIJF zal er alles aan doen om al zijn klanten tevreden te stellen met de vraag naar de producten. In sommige gevallen en door oorzaken die moeilijk te controleren zijn door HET BEDRIJF, zoals menselijke fouten of incidenten in computersystemen, is het echter mogelijk dat het bedrag dat uiteindelijk door de leverancier wordt uitgekeerd, afwijkt van de bestelling die door HET BEDRIJF is gedaan om te voldoen aan de bestellingen van de klanten.

In het geval dat het product niet beschikbaar is nadat de bestelling is geplaatst, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling. De gedeeltelijke annulering van de bestelling wegens gebrek aan beschikbaarheid geeft niet het recht om de volledige bestelling te annuleren. Indien de klant als gevolg van deze annulering het geleverde product wil retourneren, dient hij de bepalingen van het onderdeel Retourneren te volgen.

BETALEN

De Klant stemt ermee in te betalen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Aan de initiële prijs die op de website verschijnt voor elk van de aangeboden producten, worden de tarieven toegevoegd die overeenkomen met de relevante verzendkosten. Deze tarieven zullen in elk geval vooraf aan de Klant worden meegedeeld voordat de aankoop zelf wordt geformaliseerd.

Het ticket of het aankoopbewijs dat overeenkomt met de aankooporder is beschikbaar en kan worden bekeken op gourmetotero.com in het gedeelte "Mijn account", "Bestellingen".

De Klant moet het bedrag dat overeenkomt met zijn bestelling betalen door middel van betaling met een krediet- of debetkaart (Visa, MasterCard, Visa Electron en/of andere gelijkaardige kaarten). De kaart waarmee de betaling wordt gedaan, moet een Spaanse bank of spaarbank hebben als uitgevende financiële entiteit. Kaartbetalingen worden gedaan via de virtuele POS met zijn beveiligingsprotocollen.

De Klant moet HET BEDRIJF in de kortst mogelijke tijd per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen van elke ongeoorloofde of frauduleuze afschrijving op de kaart die voor aankopen wordt gebruikt, zodat HET BEDRIJF de gepaste procedures kan uitvoeren.

BEVEILIGING

HET BEDRIJF heeft de hoogste beveiligingsmaatregelen die commercieel beschikbaar zijn in de sector. Bovendien werkt het betalingsproces op een beveiligde server met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). De beveiligde server brengt een verbinding tot stand zodat de informatie versleuteld wordt verzonden met behulp van 128-bits algoritmen, die ervoor zorgen dat deze alleen begrijpelijk is voor de computer van de Klant en die van de Website. Op deze manier garandeert het gebruik van het SSL-protocol:

Dat de klant zijn gegevens meedeelt aan het servercentrum van HET BEDRIJF en niet aan iemand anders die probeert zich voor te doen.

Dat tussen de klant en het servercentrum van HET BEDRIJF de gegevens versleuteld worden verzonden, waardoor het mogelijk lezen of manipuleren door derden wordt vermeden.

FORMALISATIE VAN BESTELLINGEN

Zodra de bestelling is geformaliseerd, dat wil zeggen met de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en de bevestiging van het aankoopproces, stuurt HET BEDRIJF altijd een e-mail naar de KLANT ter bevestiging van de details van de gemaakte aankoop.

ANNULERING VAN BESTELLINGEN

HET BEDRIJF accepteert annuleringen van bestellingen op verzoek voordat de bestelling wordt verzonden. Om te annuleren, moet u dit aanvragen via het formulier "Klantenservice" of door een e-mail te sturen naar info@gourmetotero.com.

DEADLINES, PLAATS VAN LEVERING EN VERLOREN

I. Levering van producten

HET BEDRIJF verbindt zich ertoe het product in perfecte staat te leveren op het adres dat door de klant op het bestelformulier is opgegeven en dat zich in elk geval binnen het grondgebied moet bevinden. Om de levering te optimaliseren, danken wij de klant voor het opgeven van een adres waar de bestelling binnen de normale kantooruren kan worden afgeleverd.

DE VENNOOTSCHAP is niet verantwoordelijk voor fouten die worden veroorzaakt bij de levering wanneer het door de Klant op het bestelformulier ingevoerde leveringsadres niet overeenkomt met de werkelijkheid of is weggelaten.

DE VENNOOTSCHAP informeert de Klant dat het mogelijk is dat dezelfde bestelling in meerdere leveringen wordt verdeeld.

II. Levertijd

Verzending vindt plaats via een koeriersbedrijf. De door u geplaatste bestelling wordt geleverd binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen vanaf het moment dat wij de orderbevestiging hebben gemaakt. Hoewel de gebruikelijke levertijd van THE COMPANY meestal tussen de 24 en 48 uur ligt, vanaf de voltooiing van de bestelling.

Deze termijnen zijn middelen en dus een schatting. Daarom is het mogelijk dat ze variëren om logistieke redenen of overmacht. In geval van vertragingen in de leveringen zal DE ONDERNEMING haar klanten informeren zodra zij hiervan op de hoogte is.

Elke levering wordt geacht te zijn gedaan vanaf het moment waarop het transportbedrijf het product ter beschikking stelt aan de Klant, wat wordt gematerialiseerd door het controlesysteem dat door het transportbedrijf wordt gebruikt.

In het geval van vertragingen bij de levering van bestellingen die te wijten zijn aan HET BEDRIJF, kan de Klant zijn bestelling annuleren in overeenstemming met de procedure beschreven in Sectie "11. Retourneren". Die gevallen waarin de bestelling door de vervoerder binnen de overeengekomen termijn aan de Klant ter beschikking is gesteld en om redenen die aan de Klant zijn toe te rekenen niet kon worden afgeleverd, worden niet beschouwd als vertragingen in de levering.

De verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van het bestemmingsadres.

Zodra de bestelling onze magazijnen verlaat, ontvangt u een e-mail waarin staat dat uw bestelling is geaccepteerd en wordt verzonden.

Om veiligheidsredenen zal HET BEDRIJF geen bestelling naar postbussen of militaire bases sturen, noch zal het een bestelling accepteren wanneer het niet mogelijk is om de ontvanger van de bestelling en het adres ervan te identificeren.

III. Leveringsgegevens, niet-gerealiseerde leveringen en verlies

Indien de Klant op het moment van bezorging afwezig is, laat de vervoerder een ontvangstbewijs achter waarop staat hoe verder te gaan met het regelen van een nieuwe bezorging. HET BEDRIJF huurt, als onderdeel van de koeriersdienst, de uitvoering van een reeks vervolgacties in, die tot doel hebben de levering te garanderen.

Indien na 7 werkdagen na levering van de bestelling nog niet geregeld is, dient de Klant contact op te nemen met HET BEDRIJF. In het geval dat de klant op deze manier niet te werk gaat, wordt deze na 10 werkdagen na levering van de bestelling teruggestuurd naar onze magazijnen en moet de klant de verzendkosten dragen en de goederen terugbrengen naar de plaats van herkomst, evenals de eventuele bijbehorende beheerskosten.

Als de reden waarom de levering niet kon plaatsvinden het verlies van het pakket is, zal onze vervoerder een onderzoek instellen. In deze gevallen variëren de reactietijden van onze vervoerders meestal van één tot drie weken.

IV. Zorgvuldigheid bij de levering

De Klant moet de goede staat van het pakket verifiëren vóór de vervoerder die, namens HET BEDRIJF, het gevraagde product levert, en op de leveringsbon elke afwijking aangeven die in de verpakking kan worden ontdekt. Als de klant later, nadat het product is beoordeeld, een incident ontdekt, zoals een klap, breuk, tekenen van opening of schade veroorzaakt door verzending, verbindt de klant zich ertoe het bedrijf zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte te stellen. mogelijk tijdstip, vóór de volgende 24 uur vanaf de levering. Vanaf dat moment worden dit soort incidenten niet meer in behandeling genomen (alleen onderdelen onder garantie).

OPBRENGST

I. Retourprocedure

Alle bij HET BEDRIJF gekochte producten kunnen worden geretourneerd en terugbetaald, op voorwaarde dat de Klant HET BEDRIJF binnen een maximale periode van maximaal 14 werkdagen vanaf de datum van levering op de hoogte stelt van zijn voornemen om het (de) gekochte product(en) terug te sturen. aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan.

HET BEDRIJF accepteert alleen retourzendingen die aan de volgende vereisten voldoen:

Het product moet zich in dezelfde staat bevinden als waarin het is afgeleverd en moet zijn originele verpakking en etikettering behouden.

De verzending moet worden gedaan in dezelfde doos of verpakking waarin deze is ontvangen om het product te beschermen. In het geval dat het niet mogelijk is met de doos waarin het is geleverd, moet de klant het in een beschermende doos terugsturen, zodat het product het magazijn van HET BEDRIJF bereikt met de maximaal mogelijke garanties.

In het pakket dient een kopie van de afleverbon te zitten, waarop ook de geretourneerde producten en de reden van retour vermeld staan.

Om het retourproces voor klanten te vergemakkelijken en correct te kunnen controleren, stelt HET BEDRIJF als enige retourprocedure vast die door HET BEDRIJF is opgesteld. Als de reden voor de retourzending te wijten is aan HET BEDRIJF (het product is defect, het is niet het product dat u hebt besteld, enz.), wordt het bedrag van de retourzending terugbetaald. Als de reden een andere is (de producten zijn correct geserveerd maar zijn niet naar wens), zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant.

Om verder te gaan met een retourzending, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

Laat binnen 14 kalenderdagen na ontvangst weten dat je het product wilt retourneren. De informatie kan worden verstrekt via e-mail naar info@gourmetotero.com of via het klantenserviceformulier.

HET BEDRIJF zal de klant informeren over het adres waarnaar het product moet worden verzonden.

De klant moet het verzenden via een koeriersbedrijf naar keuze. De retourzending dient door de klant betaald te worden.

Informeer het gebruikte koeriersbedrijf, de datum en tijd van de retourzending.

II. Terugbetalingen aan de KLANT

Het retourneren van de producten geeft aanleiding tot een terugbetaling gelijk aan de kosten van de geretourneerde producten verminderd met de kosten van de retourservice.

Alleen in het geval dat het geleverde product defect of onjuist is, zal HET BEDRIJF de klant ook de bijbehorende verzendkosten vergoeden.

Retourzendingen en gedeeltelijke annuleringen resulteren in gedeeltelijke terugbetalingen.

HET BEDRIJF beheert de retourbestelling onder hetzelfde systeem dat werd gebruikt voor de betaling binnen 3 dagen vanaf de bevestiging van aankomst in het magazijn van de geretourneerde bestelling. De toepassing van de terugbetaling op de rekening of kaart van de Klant hangt af van de kaart en de uitgevende entiteit. De aanvraagperiode is maximaal 7 dagen voor debetkaarten en maximaal 30 dagen voor creditcards.

GARANTIE VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN

HET BEDRIJF treedt op als distributeur van zijn eigen vervaardigde producten die garanderen dat de producten die te koop worden aangeboden op de website gourmetotero.com de juiste sanitaire autorisaties hebben en geen gebreken of verborgen gebreken vertonen waardoor ze gevaarlijk of ongepast zouden kunnen zijn. gebruik.

De aangeboden contractuele garantie is de garantie die gewoonlijk door de fabrikant wordt verleend. Zodra de klant het product heeft ontvangen, zal hij de instructies van de fabrikant in zijn doos hebben, voldoende voor het juiste gebruik en de installatie van het product en alle informatie over de garantie. Geen enkele klant kan om een ruimere garantie vragen dan hierin aangegeven.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

HET BEDRIJF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot:

Het gebruik dat Klanten of Gebruikers kunnen maken van de materialen op deze Website of gelinkte websites, al dan niet toegestaan, in strijd met de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud van de Website of van derden.

Van eventuele schade aan klanten of gebruikers veroorzaakt door normale of abnormale werking van zoekhulpmiddelen, organisatie of locatie van inhoud en/of toegang tot het web en, in het algemeen, fouten of problemen die worden gegenereerd bij de ontwikkeling of implementatie van de technische elementen die het web of een programma aan de gebruiker verstrekt.

Van de inhoud van die pagina's waartoe klanten of gebruikers toegang hebben via links op het web, al dan niet geautoriseerd.

Van het handelen of nalaten van derden, ongeacht of deze derden contractueel aan DE VENNOOTSCHAP verbonden zijn.

Van de toegang van minderjarigen tot de inhoud op het web, de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogden om voldoende controle uit te oefenen over de activiteiten van de kinderen of minderjarigen die onder hun hoede zijn of om een van de tools te installeren om het gebruik van internet te controleren met om te voorkomen dat (i) toegang tot materiaal of inhoud die niet geschikt is voor minderjarigen, evenals (ii) het verzenden van persoonlijke gegevens zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

Van de communicatie of dialogen in de loop van de debatten, forums, chats en virtuele gemeenschappen die worden georganiseerd via of rond het web en/of gelinkte websites, noch zal het daarom aansprakelijk zijn voor enige schade en vooroordelen die individuele en/of collectieve Cliënten of Gebruikers als gevolg van genoemde communicaties en/of dialogen.

HET BEDRIJF is in geen geval verantwoordelijk wanneer deze zich voordoen:

Fouten of vertragingen bij het openen van de website door de klant bij het invoeren van zijn gegevens op het bestelformulier, de traagheid of onmogelijkheid van ontvangst door de ontvangers van de orderbevestiging of elke anomalie die kan optreden wanneer deze incidenten te wijten zijn aan problemen in het internetnetwerk, oorzaken van een toevallige gebeurtenis of overmacht en elke andere onvoorziene gebeurtenis buiten de goede trouw van HET BEDRIJF.

Storingen of incidenten die kunnen optreden in communicatie, verwijdering of onvolledige verzendingen, zodat het niet gegarandeerd is dat de websitediensten constant operationeel zijn.

Van de fouten of schade veroorzaakt aan de website door een inefficiënt gebruik van de dienst en te kwader trouw door de Klant.

Van de niet-werking of problemen met het e-mailadres dat door de klant is opgegeven voor het verzenden van de orderbevestiging.

In ieder geval verbindt DE VENNOOTSCHAP zich ertoe eventuele problemen op te lossen en de Klant alle nodige ondersteuning te bieden om tot een snelle en bevredigende oplossing van het incident te komen.

Evenzo heeft DE ONDERNEMING het recht om gedurende bepaalde tijdsintervallen promotiecampagnes uit te voeren om de registratie van nieuwe leden in haar dienst te bevorderen. HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om de toepassingsvoorwaarden van de promoties te wijzigen, ze uit te breiden door ze naar behoren te communiceren, of over te gaan tot uitsluiting van een van de deelnemers aan de promotie in het geval van het ontdekken van een anomalie, misbruik of onethisch gedrag bij de deelname van hetzelfde.

PRIVACYBELEID

Klanten en Gebruikers stemmen ermee in om te goeder trouw door de website te bladeren en de inhoud te gebruiken.

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG, Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij u dat het invullen van een bestaand formulier op de website gourmetotero.com of het verzenden van een e-mail naar een van onze mailboxen impliceert dat u akkoord gaat met dit privacybeleid, evenals de autorisatie aan HET BEDRIJF om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te verwerken, die zullen worden opgenomen in het bestand, eigendom van HET BEDRIJF, geregistreerd in het algemene register van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.

De gegevens van de klanten zullen worden gebruikt om via e-mail de verkopen van HET BEDRIJF te verzenden en voor de levering van aankopen.

Door gewoon het web te bezoeken, verstrekken gebruikers geen persoonlijke informatie en zijn ze ook niet verplicht deze te verstrekken.

DE ONDERNEMING verbindt zich ertoe de informatie die haar wordt verstrekt maximaal gereserveerd en vertrouwelijk te houden en deze alleen voor de aangegeven doeleinden te gebruiken.

DE ONDERNEMING gaat ervan uit dat de gegevens zijn ingevoerd door de eigenaar of een door haar gemachtigde persoon, en dat ze correct en exact zijn.

Het is aan de Cliënten om hun eigen gegevens bij te werken. De Klant heeft op elk moment het recht op toegang tot, rectificatie, annulering van en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de verschillende registratieformulieren. Om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of bij te werken, moet de klant naar gourmetotero.com gaan, in het gedeelte "Mijn account". Om uw account te annuleren, schrijft u een e-mail van uw account-e-mail naar info@sogourmetoteropregal.com met als onderwerp "Account annuleren".

Daarom is de Klant verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens en is HET BEDRIJF niet verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens van de Klanten. In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming heeft DE ONDERNEMING de beveiligingsniveaus aangenomen die passen bij de door klanten verstrekte gegevens en bovendien alle middelen en maatregelen geïnstalleerd waarover het beschikt om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en extractie te voorkomen daarvan.

NIETIGHEID

In het geval dat een clausule van deze Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de andere clausules van kracht en zullen ze worden geïnterpreteerd rekening houdend met de wil van de partijen en het eigenlijke doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

DE VENNOOTSCHAP mag geen van de rechten en bevoegdheden uitoefenen die in dit document worden toegekend, wat in geen geval impliceert dat er afstand van wordt gedaan, tenzij uitdrukkelijk erkend door DE ONDERNEMING of voorschrift van de actie die in elk geval overeenkomt.

WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

DE ONDERNEMING behoudt zich het recht voor om op elk moment de presentatie en configuratie van de website en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Om deze reden raadt HET BEDRIJF de Klant aan om ze aandachtig te lezen telkens wanneer ze de Website bezoeken.

Klanten en Gebruikers zullen deze Gebruiksvoorwaarden altijd op een zichtbare plaats hebben, vrij toegankelijk voor zoveel vragen als ze willen stellen. In elk geval zal de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden een voorafgaande en essentiële stap zijn voor de verwerving van elk product dat beschikbaar is via de Website.

TOEPASSELIJK RECHT EN ARBITRAGE

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de toepasselijke Spaanse wetgeving ter zake. Om geschillen of conflicten die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden op te lossen, onderwerpen de partijen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken van de stad CIUDAD, tenzij de wet een andere jurisdictie oplegt.

MINIMUMPRIJS GARANTIE OP SOMMIGE ARTIKELEN

De minimumprijs is gegarandeerd voor die artikelen die gemarkeerd zijn met de gegarandeerde minimumprijs. De minimumprijs is gegarandeerd tot 15 dagen na aankoop en tot een maximum van 21% BTW inbegrepen.

Hiervoor moet de klant naar info@gourmetotero.com de pagina van het artikel sturen waar hij de goedkoopste prijs heeft gezien. Dat artikel in die winkel moet aan de volgende eisen voldoen:

Laat het nieuw zijn

Dat is inclusief de btw-prijs.

Dat is inclusief de transportprijs in maximaal 1 week levertijd op het adres van de klant.

Dat is op dat moment beschikbaar voor aankoop.

Het personeel van Sopregal SL zal controleren of aan deze vereisten is voldaan en indien dit het geval is, zal het bedrag worden terugbetaald.