Dit privacybeleid bepaalt de manier waarop persoonlijke gegevens op deze website worden beheerd. Het is essentieel dat u deze leest en accepteert voordat u verder gaat met browsen.

gourmetotero.com is een project van Sopregal SL, CIF: B27431154.

Een van de waarden waarmee we ons identificeren, is transparantie. Daarom willen we dat u vanaf het begin weet dat de privacy van uw gegevens erg belangrijk voor ons is. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van onze gebruikers verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij nodigen u uit om deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u uw persoonsgegevens op deze website verstrekt. Personen ouder dan dertien jaar kunnen zich op gourmetotero.com als gebruiker registreren zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

In het geval van minderjarigen jonger dan dertien jaar is de toestemming van hun ouders of voogd vereist voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

In geen geval zullen gegevens over de professionele, economische situatie of privacy van de andere gezinsleden zonder hun toestemming worden verzameld van de minderjarige.

Als u jonger bent dan dertien jaar en deze website hebt bezocht zonder uw ouders hiervan op de hoogte te stellen, dient u zich niet als gebruiker te registreren.

Op deze website worden de persoonlijke gegevens van gebruikers gerespecteerd en verzorgd. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gegarandeerd zijn.

We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare ruimte te creëren en daarom willen we onze principes met betrekking tot uw privacy delen:

 • We vragen nooit om persoonlijke informatie, tenzij het echt nodig is om u de diensten te leveren die u nodig heeft.
 • We delen de persoonlijke informatie van onze gebruikers nooit met iemand, behalve om te voldoen aan de wet of als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel dan vermeld in dit privacybeleid.

Opgemerkt moet worden dat dit privacybeleid kan variëren afhankelijk van wettelijke vereisten of zelfregulering, dus gebruikers wordt geadviseerd om het regelmatig te bezoeken. Het is van toepassing in het geval dat gebruikers besluiten een formulier in te vullen op een van hun contactformulieren waar persoonlijke gegevens worden verzameld.

Gourmet Otero heeft deze website aangepast aan de vereisten van organieke wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD), en Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, bekend als de verordening ontwikkeling van de LOPD. Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), evenals aan Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de Informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Identiteit van de verantwoordelijke: Sopregal SL
 • Handelsnaam: Gourmet Otero
 • NIF/CIF: B27431154
 • Adres: National Highway 634 (km 621), 27840 Vilalba (Lugo)
 • E-mail: info@gourmetotero.com
 • Activiteit: Vervaardiging van allerlei soorten vleeswaren

Voor de doeleinden van de bepalingen van de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen de persoonlijke gegevens die u ons via de webformulieren stuurt, de gegevensverwerking van "Webgebruikers en abonnees" ontvangen.

Voor de behandeling van de gegevens van onze gebruikers implementeren we alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Principes die we zullen toepassen op uw persoonlijke informatie

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende principes die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Principe van legaliteit, loyaliteit en transparantie: we zullen altijd uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden, waarover we u vooraf in absolute transparantie zullen informeren.
 • Principe van gegevensminimalisatie: we zullen alleen gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben. Het minimaal mogelijke.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de behandeling, afhankelijk van het doel zullen wij u informeren over de overeenkomstige bewaartermijn, in het geval van abonnementen zullen wij periodiek herzien onze lijsten en elimineer die records die geruime tijd inactief zijn.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden op zodanige wijze behandeld dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. U moet weten dat we alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.Hoe zijn wij aan uw gegevens gekomen?

De persoonsgegevens die wij bij Gourmet Otero verwerken zijn afkomstig van:

 • Contact Formulier
 • inschrijvingsformulier
 • blog-commentaar
 • Service aanvraag formulier
 • verkoop formulierWat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of we bij Gourmet Otero al dan niet persoonsgegevens verwerken die mij aangaan.

Geïnteresseerden hebben het recht om:

 • Toegang vragen tot de persoonsgegevens van de belanghebbende
 • Vraag de rectificatie of verwijdering ervan aan
 • Vraag de beperking van uw behandeling aan
 • Maak bezwaar tegen de behandeling
 • Vraag dataportabiliteit aan

Belanghebbenden hebben toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval ik ze alleen zal bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. Sopregal SL zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Als belanghebbende heeft u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch leesbaar, te ontvangen en door te geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer:

 • De behandeling is gebaseerd op toestemming
 • De gegevens zijn verstrekt door de betrokkene.
 • De behandeling wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Door uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van controller naar controller te laten verzenden wanneer dit technisch mogelijk is.

Belanghebbenden hebben ook recht op effectieve rechtsbescherming en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens die hen aangaat in strijd is met de verordening.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website, bijvoorbeeld om te reageren op een bericht, een e-mail te sturen naar de eigenaar, zich te abonneren of een contract aan te gaan, verstrekt hij persoonlijke informatie waarvoor Gourmet Otero verantwoordelijk is. Die informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van zijn informatie door gourmetotero.com, alleen zoals beschreven in de juridische kennisgeving en in dit privacybeleid.

Bij Gourmet Otero zijn er verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie en ik behandel de informatie die door geïnteresseerden wordt verstrekt met het volgende doel voor elk vastlegsysteem (formulieren):

 • Contactformulier: We vragen de volgende persoonlijke informatie: naam, e-mail, om te reageren op de vereisten van gebruikers van gourmetotero.com. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om te reageren op uw verzoek en om te reageren op eventuele twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u heeft met betrekking tot de informatie op internet, de diensten die via internet worden aangeboden, de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen met betrekking tot de op de website opgenomen wetteksten, evenals alle andere vragen die u heeft die niet onder de contractuele voorwaarden vallen. Ik informeer u dat de gegevens die u ons verstrekt, zich zullen bevinden op servers van Interdomains binnen de EU.
 • Inhoud inschrijvingsformulier: In dit geval vragen we de volgende persoonlijke informatie: naam, e-mail, om de abonnementslijst te beheren, nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen te verzenden, verstrekt door de gebruiker bij het inschrijven. Binnen het web zijn er verschillende formulieren om het abonnement te activeren. De elektronische bulletins of nieuwsbrief worden beheerd door Mailchimp. Ik informeer u dat de gegevens die u ons verstrekt, zich zullen bevinden op Mailchimp-servers buiten de EU in de VS. Mailchimp valt onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst, waarvan de informatie hier beschikbaar is, goedgekeurd door het Europees Comité voor gegevensbescherming.
 • Registratieformulier voor blogcommentaar: Om commentaar te geven op de blogposts van gourmetotero.com, moet de gebruiker zich via dit formulier registreren. In dit geval vragen wij de volgende persoonsgegevens: Naam, E-mail, Website. Eenmaal geregistreerd, kan de gebruiker zoveel opmerkingen maken als hij wil en reageren op de vorige. Ik informeer u dat de gegevens die u ons verstrekt, zich zullen bevinden op servers van Interdomains binnen de EU.
 • Verkoopformulier: De gebruiker heeft verschillende aankoopformulieren die onderhevig zijn aan de contractvoorwaarden die voor elk product of elke dienst zijn gespecificeerd, waarbij contact- en betalingsinformatie vereist is, zoals: naam, achternaam, ID, e-mail, telefoon, volledig adres. De betalingsgegevens worden verzameld en beheerd door de betalingsgateway die door internet wordt gebruikt.

Er zijn andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Om ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van tools en algoritmen die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.
 • Om de diensten aangeboden door deze website te ondersteunen en te verbeteren.
 • Er worden ook andere niet-identificeerbare gegevens verzameld die zijn verkregen via sommige cookies die naar de computer van de gebruiker worden gedownload tijdens het browsen op deze website, die worden beschreven in het cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren. Gourmet Otero is mogelijk aanwezig op sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die worden uitgevoerd van de mensen die volgers worden in de sociale netwerken van de officiële pagina's van gourmetotero.com, wordt beheerst door deze sectie. Evenals die gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval doorgaat en eerder is geaccepteerd door de gebruiker van Sopregal SL. Het zal uw gegevens verwerken om uw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren en u te informeren over de activiteiten, producten of diensten van Gourmet Otero. Evenals voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat. In geen geval zullen we de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individueel reclame te sturen.

In overeenstemming met de bepalingen van de algemene Europese verordening gegevensbescherming (RGPD) 2016/679, zal Sopregal SL (Gourmet Otero) met adres op Carretera Nacional 634 (km 621), 27840 Vilalba (Lugo) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die overeenkomt met web gebruikers en abonnees.

Gourmet Otero verkoopt, verhuurt of draagt persoonlijke gegevens die de gebruiker kunnen identificeren niet over, en zal dit ook in de toekomst niet doen, aan derden zonder voorafgaande toestemming. In sommige gevallen kunnen echter samenwerkingen met andere professionals worden uitgevoerd, in deze gevallen is toestemming vereist van de gebruikers die informatie verstrekken over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Het zal altijd worden uitgevoerd met de strengste veiligheidsnormen.

Remarketing

De remarketingfunctie stelt ons in staat om mensen te bereiken die gourmetotero.com eerder hebben bezocht en een specifieke doelgroep aan een specifieke boodschap te koppelen. Remarketing is een methode om gebruikers die onze site hebben bezocht, ertoe te brengen dit opnieuw te doen.

Als gebruiker van gourmetotero.com informeer ik u dat ik informatie verzamel voor deze remarketingfunctie op gourmetotero.com.

De informatie die we dankzij deze functie verzamelen, wordt verzameld door Facebook-cookies. U kunt meer te weten komen over de gegevens die deze cookies verzamelen in het volgende privacybeleid van elke service.

Als u niet wilt dat uw informatie door deze cookies wordt verzameld, kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen via de advertentie-instellingen van Google. U kunt het gebruik van cookies van een derde partij ook uitschakelen via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Met dit type service kunt u rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms. De interacties en informatie verkregen door deze website zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker in elk sociaal netwerk. In het geval dat een dienst is geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, is het mogelijk dat, zelfs als gebruikers de dienst niet gebruiken, deze webverkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop ze zijn geïnstalleerd.

facebook advertenties

Bij gourmetotero.com gebruiken we Facebook-advertenties, het advertentieplatform van Facebook, waarmee we campagnes en advertenties kunnen maken. Bij het genereren van een advertentie kunt u de doelgroep segmenteren op:

 • Plaats
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, enz.)
 • Interesses (activiteiten, hobby's, enz.)
 • Wat ze online en via andere kanalen kopen
 • Enz.

De gegevens die via Facebook-advertenties worden verkregen, zijn onderworpen aan dit privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker zijn gegevens achterlaat in het formulier op deze website om lid te worden van de abonnementsnieuwsbrief. In geen geval zal de informatie van Facebook voor een ander doel worden gebruikt.

Legitimatie voor de verwerking van uw gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met of commentaar te geven op deze website is toestemming vereist met dit privacybeleid.

Het prospectieve of commerciële aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder dat de intrekking van deze toestemming in ieder geval de uitvoering van het abonnementscontract afhankelijk maakt.

Ook het contracteren van producten en diensten tegen de daarbij behorende voorwaarden.

gegevens categorie

De categorieën van gegevens die worden verwerkt zijn identificerende gegevens.

Categorieën van speciaal beveiligde gegevens worden niet verwerkt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard:

 • Zolang de commerciële relatie maar in stand blijft.
 • Totdat de verwijdering wordt aangevraagd door de belanghebbende.
 • Periode vanaf de laatste bevestiging van interesse: 1 jaar.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Veel tools die we gebruiken om uw gegevens te beheren, worden door derden gecontracteerd.

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, deelt gourmetotero.com gegevens met de volgende providers onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden:

Google Analytics: een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om gourmetotero.com te helpen het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van gourmetotero.com (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks overgebracht naar en gearchiveerd door Google op servers in de Verenigde Staten.

Hosting: Interdomains, gevestigd in Spanje. Meer informatie op: https://interdominios.com (Cloud Builders SA). Interdominios verwerkt de gegevens om haar hostingdiensten aan Sopregal SL uit te voeren

Webplatform: PrestaShop SA, gevestigd in Frankrijk. Meer informatie op: https://prestashop.com/ (PrestaShop SA). PrestaShop SA verwerkt de gegevens om haar webplatformdiensten aan Sopregal SL uit te voeren

Navigatie

Tijdens het browsen op gourmetotero.com kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, waaronder IP-adressen, geografische locatie (bij benadering), een overzicht van hoe de services en sites worden gebruikt en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Onder de niet-identificeerbare gegevens bevinden zich ook gegevens die verband houden met uw surfgedrag via diensten van derden. Deze website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google Analytics
 • Facebook binnen

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.

Privacy en gegevensbeveiliging

gourmetotero.com zet zich in voor het gebruik en de behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, met respect voor hun vertrouwelijkheid en om ze te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, evenals om te voldoen aan hun verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website bevat een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een integrale en veilige manier reizen, dat wil zeggen dat de overdracht van gegevens tussen een server en een webgebruiker, en in feedback, volledig gecodeerd of gecodeerd is.

gourmetotero.com kan de absolute onneembaarheid van het internetnetwerk en dus de schending van gegevens door frauduleuze toegang daartoe door derden niet garanderen.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking, zal Sopregal SL ervoor zorgen dat elke persoon die door Gourmet Otero is geautoriseerd om de gegevens van de klant te verwerken (inclusief zijn personeel, medewerkers en leveranciers), onder de juiste geheimhoudingsplicht zal vallen (ofwel een contractuele plicht of legaal).

Wanneer zich een beveiligingsincident voordoet, moet Gourmet Otero de Klant onverwijld op de hoogte stellen en tijdig informatie verstrekken met betrekking tot het Beveiligingsincident zoals bekend of wanneer de Klant hier redelijkerwijs om verzoekt.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar gourmetotero.com stuurt, waarbij Sopregal SL (Gourmet Otero) wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Gebruikers garanderen en zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Aanvaarding en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, en aanvaardt en stemt in met de behandeling ervan door Sopregal SL (Gourmet Otero) op de manier en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

herroepbaarheid

De gegeven toestemming, zowel voor de behandeling als voor de overdracht van de gegevens van de betrokken partijen, kan op elk moment worden ingetrokken door deze mee te delen aan Sopregal SL (Gourmet Otero) volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit beleid voor de uitoefening van ARCO-rechten. Deze herroeping heeft in geen geval terugwerkende kracht.

Wijzigingen in het privacybeleid

Sopregal SL behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan praktijken in de sector. In dergelijke gevallen zal Sopregal SL op deze pagina de ingevoerde wijzigingen aankondigen met een redelijke verwachting van de implementatie ervan.

commerciële post

In overeenstemming met de LSSICE voert gourmetotero.com geen SPAM-praktijken uit, dus het verzendt geen commerciële e-mails die niet eerder zijn aangevraagd of geautoriseerd door de gebruiker. Bijgevolg heeft de gebruiker in elk van de formulieren op het web de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, ongeacht de onmiddellijk gevraagde commerciële informatie.

In overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbindt gourmetotero.com zich ertoe geen communicatie van commerciële aard te verzenden zonder deze correct te identificeren.